ĐIỀU KIỆN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Nhà ở xã hội là một loại hình căn hộ được nhà nước trợ giá dành cho một số đối tượng chính sách xã hội được hưởng ưu đãi, đối tượng có công với cách mạng, đối tượng thu nhập thấp… Đối tượng được mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

Khó khăn về nhà ở các đối tượng nằm trong diện được mua nhà ở xã hội phải thuộc một trong các điều kiện sau:

– Đối tượng chưa sở hữu nhà ở, đang đi thuê nhà, mượn nhà hay ở nhờ nhà của người khác.

– Đối tượng chưa được nhà nước giao đất theo quy định pháp luật về đất đai.

– Đối tượng chưa sở hoặc đồng hữu nhà ở xã hội dưới hình thức mua, thuê mua.

– Đối tượng chưa được tặng nhà tình thương tình nghĩa.

mua-nha-o-xa-hoi

Điều kiện khó khăn về nơi cư trú: Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đủ điều kiện về tình trạng cư trú phải có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú tạm vắng tại tỉnh, thành phố có dự án nhà ở xã hội. Có hợp đồng lao động thời hạn tối thiểu 1 năm và được đóng bảo hiểm xã hội tại tỉnh, thành phố trực thuộc có dự án nhà ở xã hội. Trong trường hợp gia đình thuộc diện tái định cư phải đảm bảo điều kiện về cư trú do ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều kiện khó khăn về thu nhập: Đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội phải thuộc diện không nộp thuế thu nhập cá nhân thường xuyên theo quy định về thuế thu nhập cá nhân. Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐẶT MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Mr. Chính: 091.391.8583

DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI PHÚC ĐỒNG